ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา


 สุรีพรย์    29 ส.ค. 3106     เปิดอ่าน 7


 

 

หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
ถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และแสดงสัมโมทนียกถา 
ในเรื่องอานิสงค์การถวายฯ และให้ข้อคิดเตือนสติ ในเรื่อง ศีล 5 
โดยพระครูโกวิทพัฒนาทร วัดบางทราย เจ้าคณะตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ในวันที่ 1 ก.ค. 63 เวลา 12.00-13.00 น.
ผ่านช่องทางออนไลน์ (Facebook และเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์)

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ