ขอเชิญร่วมโครงการไหว้ครูและครอบครูดนตรี


 สุรีพรย์    23 ก.ค. 2563     เปิดอ่าน 12


 

 

ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญร่วม

โครงการไหว้ครูและครอบครูดนตรี

ในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563  ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาดนตรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 2125

 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาดนตรี