การบรรยายพิเศษหัวข้อ “กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตร” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก


 สุรีพรย์    24 ก.ค. 2563     เปิดอ่าน 22


 

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 รองศาสตรจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พร้อมกล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก  คณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตร”  ให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อเป็นการพัฒนาระบบกระบวนการเรียนรู้ การศึกษาและการวิจัยให้มีความเข้มแข็ง ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีชื่อเสียงด้านการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ณ ห้องประชุม Slope HU1103 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ สามารถรับชมเทปบันทึกการบรรยายย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/watch/?v=746021836209477

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ