คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เพื่อหารือและให้การสนับสนุนด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย


 สุรีพรย์    24 ก.ค. 2563     เปิดอ่าน 28


 

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมผู้บริหารร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย คณะผู้แทนประกอบด้วย H.E.Dicky Komar, Professor Dr. Mustari, M.Pd, Mr. Wahyu Eka Putra และ Ms. Sari P. Suharyo ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อหารือและให้การสนับสนุนด้านการสอนภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย ในโอกาสนี้ Mr.Robertus Pujo Leksono อาจารย์ผู้สอนภาษาอินโดนีเซีย ประจำคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมทั้งนิสิตชาวอินโดนีเซีย เข้าร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเรียนการสอนและการทำวิจัย ณ ห้อง HU1307 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

On 24 July 2020, Associate Professor Dr. Thanya Sangkhaphanthanon, Dean of the Faculty of Humanities and representatives welcomed delegates of the Embassy of the Republic Indonesia in Bangkok. The delegates were H.E.Dicky Komar, Professor Dr. Mustari, M.Pd, Mr. Wahyu Eka Putra and Ms. Sari P. Suharyo who visited Naresuan University to discuss and support the teaching of Bahasa Indonesian language and culture. On this occasion, Mr. Robertus Pujo Leksono, an Indonesian language lecturer at the Faculty of Humanities along with Indonesian students at NU joined this meeting to exchange their teaching practices, learning activities and doing researches at HU1307, Faculty of Humanities, Naresuan University.

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา