' />

นิสิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้รับรางวัล ชมเชย จากการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส ระดับอุดมศึกษา ในงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้งองค์กรระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส


 สุรีพรย์    24 ส.ค. 2563     เปิดอ่าน 79


 

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ นายรณกร บัวติ๊บ นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส ระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ "คนรุ่นใหม่ร่วมใจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" จากกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้งองค์กรระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส (Cinquantenaire de l'Organisatio internationale de la Francophonie) จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นิสิตได้รับเกียรติบัตร ของที่ระลึกและเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท จากคุณตุลย์ รักเรือง หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก ในการนี้ อาจารย์ศรีสุดา พุ่มชม และอาจารย์ Charly Longué อาจารย์ที่ปรึกษา ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตด้วย ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล จังหวัดพิษณุโลก

 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาภาษาตะวันตก