ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ ที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก


 สุรีพรย์    2 ก.ย. 2563     เปิดอ่าน 42


 

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หรินฟ้า พัฒนพงศ์พิพัฒน์

อาาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ

ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก University of Southamton

 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาภาษาอังกฤษ