แจ้งรายละเอียดการ แต่งกายบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ ที่จะเข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563


 สุรีพรย์    11 ก.ย. 2563     เปิดอ่าน 17


 

 

ประกาศ!!!! บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563

กรณีที่ 1 ประสงค์แต่งชุดครุยวิทยฐานะไม่ตรงตามเพศ
กรุณาเขียนใบคำร้องด่วนที่งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ (คุณสุภาภรณ์ แสงอบ) โทร 055-962051
หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (NU 18) ได้ที่ http://www.reg2.nu.ac.th/registrar/e-form2.asp?avs420691377=5
และส่งใบคำร้องตั้งแต่บัดนี้จนถึง 16 ตุลาคม 2563

 กรณีที่ 2 พิการ รับปริญญาบัตรมือซ้าย ตั้งครรภ์ หรือเป็นว่าที่ ร.ต.
กรุณาโทรแจ้งงานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ (คุณสุภาภรณ์ แสงอบ) โทร 055-962051
ได้ตลอดจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 

 

 

 ป้ายกำกับ :