นิสิตสาขาพม่าศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันออนไลน์ ในงาน Show me your Myanmar


 สุรีพรย์    10 มี.ค. 2564     เปิดอ่าน 46


 

 

นิสิตสาขาพม่าศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันออนไลน์ ในงาน “Show me your Myanmar” เมื่อวันพุธ ที่10 มีนาคม 2564 ณ สาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผลการแข่งขัน ดังนี้
- นายอนุสิกข์ วิชิตไพรบูรณ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดภาพถ่าย
- นายวิศรุต กอบฝั้น และ นางสาวอลิษา นิสิตชั้นปีที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศเมียนมาร์
- นางสาวชลธิชา จวงงู และ นายศุภกร มั่นภักดี นิสิตชั้นปีที่ 2 รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศเมียนมาร์
- นายคารม คันทวี นิสิตชั้นปีที่ 1 รางวัลชมเชย การประกวดร้องเพลง สามารถรับฟังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=oxAKkU5hqaA
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอแสดงความยินดีกับทุกท่านมา ณ ที่นี้
....................
Cr. อาจารย์วิจิตร คริเสถียร

 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาภาษาตะวันออก