อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก Tianjin Normal University , China


 สุรีพรย์    19 มี.ค. 2564     เปิดอ่าน 157


 

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ศิริรัตน์ กิตติจารุขจร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก

ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

Doctor of Arts

Comparative Literature and World Literature

Tianjin Normal University , China

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาภาษาตะวันออก