ขอแสดงความยินดีกับได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


 สุรีพรย์    22 มี.ค. 2564     เปิดอ่าน 15


 

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ

ดร.รุ่งนภา ฉิมพุฒ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการแสดง  และ

ดร.วราภรณ์  เชิดชู อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรี

ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยในแผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์ และแผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2564

กลุ่มเรื่อง การสร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์ จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เรื่อง “ทวารวดี: การศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของอารยธรรมเพื่อการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยและการส่งเสริมคุณค่าของวัฒนธรรมไทยสู่นานาชาติ ”

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาดนตรี ภาควิชาศิลปะการแสดง