ขอแสดงความยินดีกับได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


 สุรีพรย์    22 มี.ค. 2564     เปิดอ่าน 33


 

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์กฤษณะ  โชติสุทธิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก

ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยในแผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์

และแผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2564 กลุ่มเรื่อง มนุษยศาสตร์

จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เรื่อง สหายคอมมิวนิสต์ไทย-พม่า : การดำรงอยู่ของความทรงจำร่วมทางสังคมข้ามพรมแดนบนพื้นที่บ้านเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภายได้แผนการวิจัย เรื่องเล่าในพื้นที่ทางสังคมและอำนาจจากเบื้องล่างของกลุ่มชาติพันธ์และคนชายขอบ

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาภาษาตะวันออก