โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างครูต้นแบบสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (การเขียนบทร้อยกรอง เรื่องสั้น และสารคดี)


 สุรีพรย์    8 เม.ย. 2564     เปิดอ่าน 18


 

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญครูสอนการเขียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลายในโรงเรียนเขตภาคเหนือตอนล่าง

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างครูต้นแบบสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (การเขียนบทร้อยกรอง เรื่องสั้น และสารคดี)

ในระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2564

รับจำนวนจำกัด เพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น!!!

ติดต่อสอบถามได้ที่งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ โทร. 0 5596 2072

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาภาษาไทย