เลื่อนวันเวลาการจัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างครูต้นแบบสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (การเขียนบทร้อยกรอง เรื่องสั้น และสารคดี)


 สุรีพรย์    21 พ.ค. 2564     เปิดอ่าน 44


 

 

ประกาศ !! คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลื่อนวันเวลาการจัดโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างครูต้นแบบสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์

(การเขียนบทร้อยกรอง เรื่องสั้น และสารคดี)

สำหรับครูสอนการเขียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลายในโรงเรียนเขตภาคเหนือตอนล่าง

 

จากเดิม วันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2564

เป็น วันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2564

รับจำนวนจำกัด เพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น!!!

 

ติดต่อสอบถามรยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทร. 0 5596 2072

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ