มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท-เอก ภาคเรียนที่ 2/2564


 สุรีพรย์    24 พ.ค. 2564     เปิดอ่าน 63


 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท-เอก     

ภาคเรียนที่ 2/2564

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 20 ตุลาคม 2564

เปิดเรียน เดือนพฤศจิกายน 2564

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร >>>bit.ly/36Gosjj

-สมัครผ่านระบบ Online >>>bit.ly/30IP8fY

-หลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน >>>FB:bit.ly/3awfo1n หรือ bit.ly/2SDspxK

-สอบถามข้อมูลเข้าศึกษา >>>lin.ee/aMiJt8T

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

- งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร 0 5596 2067

- หน่วยรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร 0 5596 8840, 0 5596 8832

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ