การแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ในหัวข้อเรื่อง “สาระธรรมนำชีวิต พิชิต COVID -19”


 สุรีพรย์    25 พ.ค. 2564     เปิดอ่าน 46


 

 

 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ในหัวข้อเรื่อง “สาระธรรมนำชีวิต พิชิต COVID -19” โดย พระราชรัตนสุธี (ขวัญรัก มหาวายาโม ป.ธ.๙ ,รศ.ดร.) เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช (ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท-เอก ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร) ผ่านทาง Facebook Live : faculty of humanities NU เพื่อให้พุทธศาสนิกชน "อยู่บ้าน สร้างบุญ" เรียนรู้ความสำคัญของ "วันวิสาขบูชา" นำหลักธรรมมาใช้ในชีวิต และร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ตามแนววิถีใหม่ (New normal) ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.โสภณ วรวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนถวายจตุปัจจัยไทยทาน ที่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ นิสิต ร่วมบุญในการบูชาธรรมครั้งนี้ โดยรวบรวมปัจจัยได้ทั้งสิ้น 4,138 บาท ทางผู้จัดจึงขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ด้วย

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ

     


คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดที่ใหญ่ตามขนาดจริง