บทความเรื่อง “Or Does It Explode?” บทความเรื่อง “Or Does It Explode?” ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา พัดเกตุ ได้รับการเผยแพร่ในเพจ Literature Around the World


 สุรีพรย์    27 พ.ค. 2564     เปิดอ่าน 59


 

 

บทความเรื่อง “Or Does It Explode?”  

ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา พัดเกตุ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ได้รับการเผยแพร่ในเพจ Literature Around the World ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวารสาร Los Angeles Review of Books (LARB) ประเทศสหรัฐอเมริกา  

เนื้อหาของบทความสะท้อนความเชื่อมโยงของวรรณกรรม การเมืองกับชีวิต

นักอ่านสามารถอ่านบทความได้ทาง  https://litatw.org/or-does-it-explode/

นักเขียนสามารถส่งผลงานเพื่อพิจารณาเผยแพร่ได้ทาง https://litatw.org/

นักวรรณกรรมสามารถเข้าถึงเนื้อหาน่าสนใจมากมายเกี่ยวกับวรรณคดี ศิลปะและวัฒนธรรมได้ทางเพจ Literature Around the World https://litatw.org/  และเพจวารสาร Los Angeles Review of Books (LARB) https://lareviewofbooks.org/

 

 

 ป้ายกำกับ :    สำนักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาภาษาอังกฤษ