อาจารย์คุณัญญา บัวพรหมมาตร์ ได้รับทุน Franco-Thai 2021 จากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย


 สุรีพรย์    1 มิ.ย. 2564     เปิดอ่าน 25


 

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์คุณัญญา บัวพรหมมาตร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก
ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน Franco-Thai 2021
จากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย
เพื่อศึกษาต่อในระดับ Master 2
ณ มหาวิทยาลัย Rennes II สาธารณรัฐฝรั่งเศส

 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาภาษาตะวันตก