นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ติด 1 ใน 30 ผู้ได้รับทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ประจำปีงบประมาณ 2564


 สุรีพรย์    5 มิ.ย. 2564     เปิดอ่าน 26


 

 

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ติด 1 ใน 30 ผู้ได้รับทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ประจำปีงบประมาณ 2564
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนวิจัยแบบรายบุคคล)
............

 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาภาษาอังกฤษ