นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีน ที่ได้รับทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน (HES)


 สุรีพรย์    8 มิ.ย. 2564     เปิดอ่าน 31


 

 

นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีน ที่ได้รับทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน (HES)

เดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ National Sun Yat-sen University, Taiwan

ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาภาษาตะวันออก