ดร.ภูริตา เรืองจิรยศ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานาฏยศิลป์ไทย


 สุรีพรย์    9 ต.ค. 2562     เปิดอ่าน 117


 

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภูริตา เรืองจิรยศ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานาฏยศิลป์ไทย จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เม่ื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาศิลปะการแสดง