ดร.สุทธาวรรณ ศรีวันทนียกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”


 สุรีพรย์    30 ต.ค. 2562     เปิดอ่าน 119


 

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ 

ดร.สุทธาวรรณ ศรีวันทนียกุล

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ 

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาภาษาอังกฤษ