แนะนำอาจารย์ชาวต่างชาติ ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก


 ประธาน    28 พ.ย. 2562     เปิดอ่าน 210


 

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอต้อนรับอาจารย์ใหม่ชาวต่างประเทศ

ปฏิบัติงานสอนประจำภาควิชาภาษาตะวันออก (สาขาวิชาภาษาเกาหลี) จำนวน 2 ท่าน

1.Ms. Boram Lee

2. Ms. Miso Yoon

 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาภาษาตะวันออก