คณาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา เข้าร่วมงานสัมมนาบัณฑิตวิจัยระดับนานาชาติ ปี 2019 (International Graduate Research


 ประธาน    31 ต.ค. 2562     เปิดอ่าน 131


 

 

Mr. Robertus Pujo Leksono Mrs. Nguyen thi Thuy Linh และ อาจารย์ธนัฏฐา จันทร์เต็ม อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานสัมมนาบัณฑิตวิจัยระดับนานาชาติ ปี 2019 (International Graduate Research Symposium 2019) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562  ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม จัดโดยหน่วยงานของวิทยาลัยภาษาและการศึกษาระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย (University of Languages and International Studies (ULIS) - universities of Vietnam National University – Hanoi (VNU) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการ ส่งเสริมงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสได้หาประเด็นการวิจัยในการวิจัยภาษาต่างประเทศ การประชุมวิชาการในปีนี้มีผู้เข้าร่วมจากนักวิชาการนานาชาติมากมาย เช่น สหรัฐอเมริกา รัสเซีย ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย จีน ซูดาน ไทย และอินโดนีเซีย

 

 

 ป้ายกำกับ :    ภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา