ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสรุปการจัดตั้งงบประมาณรายได้...

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 งานนโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร์ จัดการประชุมสรุปการจัดตั้งงบประมาณรายได้ และการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณตามภารกิจต่าง ๆของหน่วยงานภายในคณะในปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม HU 4302 คณะมนุษยศาสตร์...


ข่าวประชาสัมพันธ์  19 มิ.ย. 2563
การประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์...

ข่าวประชาสัมพันธ์  4 มิ.ย. 2563
ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ...

ประกาศ/ราคากลาง  10 ต.ค. 2562
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อ...
ดูทั้งหมด

ผลงานบุคลากร/นิสิต

แนะนำหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นิภารัตน์ อิ่มศิลป์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

วิดีโอทั้งหมด
Humanities Channels
กยศ. กรอ. มน. EP1 : วิธีการกรอกข้อมูล กยศ กรอ ในเว็บไซต์

วิธีการกรอกข้อมูล กยศ กรอ ในเว็บไซต์ เว็บไซต์ กยศ. ม.น. : https://studentloan.nu.ac.th/ เอกสารตัวอย่างเอกสารแบบคำขอกู้ กยศ. กรอ. : https://bit.ly/2UkQvhc นิสิตสามารถส่งเอกสารได้ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ 99 หมู่ 9 ถ.พิษณุโลก - นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000