ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมงานเวทีผู้บริหารพบประชาคม...

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมงานเวทีผู้บริหารพบประชาคม มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อรับฟังผลการดำนเนิงานและนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร จาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดี...


ข่าวประชาสัมพันธ์  13 ก.พ. 2563
โครงการกีฬา “ดอกแก้วเกมส์ ครั้งที่...

ข่าวประชาสัมพันธ์  13 ก.พ. 2563
แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น...

ข่าวประชาสัมพันธ์  13 ก.พ. 2563
โครงการพัฒนาอาจารย์ หัวข้อ “มุมมอง...

ข่าวประชาสัมพันธ์  11 ก.พ. 2563
รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ...
ดูทั้งหมด

ผลงานบุคลากร/นิสิต

Humanities Channels
Presentation Faculty of Humanities NU (FULL HD)
วิดีโอทั้งหมด