ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณคณะมนุษยศาสตร์...

งานอาคารสถานที่ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ บริเวณอาคารคณะมนุษยศาสตร์ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำต้นไม้มาปลูกเองหรือร่วมปลูกกับทางคณะได้เช่นกัน


ข่าวประชาสัมพันธ์  3 ส.ค. 2563
กิจกรรมมอบสัญลักษณ์คณะมุนษยศาสตร์...

ข่าวประชาสัมพันธ์  30 ก.ค. 2563
การอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์...

ข่าวประชาสัมพันธ์  30 ก.ค. 2563
คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์...

ข่าวประชาสัมพันธ์  18 ก.ค. 2563
ภาควิชาภาษาไทย จัดการอภิปรายในหัวข้อ...
ดูทั้งหมด

ผลงานบุคลากร/นิสิต

แนะนำหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นิภารัตน์ อิ่มศิลป์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

วิดีโอทั้งหมด
Humanities Channels
กยศ. กรอ. มน. EP1 : วิธีการกรอกข้อมูล กยศ กรอ ในเว็บไซต์

วิธีการกรอกข้อมูล กยศ กรอ ในเว็บไซต์ เว็บไซต์ กยศ. ม.น. : https://studentloan.nu.ac.th/ เอกสารตัวอย่างเอกสารแบบคำขอกู้ กยศ. กรอ. : https://bit.ly/2UkQvhc นิสิตสามารถส่งเอกสารได้ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ 99 หมู่ 9 ถ.พิษณุโลก - นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000